Karuzela wiadomości

Menu

Wiadomości

O nas Kodeks Misja Wizja

.

Kodeks

 

KODEKS PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO RODZICOM

 

 

 1. Rodzice z ufnością oddają do przedszkola swój największy skarb. My - dyrekcja, nauczyciele i cały personel przedszkola - wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.

 2. Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę naszego przedszkola. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.

 3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które najlepiej będą sprzyjały rozwojowi naszych wychowanków.

 4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych dzieci i akceptowany przez rodziców.

 5. W trakcie pracy lepiej poznajemy naszych wychowanków. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach dzieci. Będziemy przekazywali rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.

 6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci.

 7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze się czuli w przedszkolu, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.

 8. Rodzice mają prawo wypowiadania opinii na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

 9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania,
  przyczynia się to do lepszych efektów edukacyjnych uzyskiwanych przez dzieci.

 10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju dzieci. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.

 

 

 

Zredagowane na podstawie opracowania Ireny Dzierzgowskiej.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka
  ul. Wojciecha Kossaka 15
  83-004 Pruszcz Gdański
 • (58) 692-13-56

Galeria zdjęć