Karuzela wiadomości

Menu

Wiadomości

 • KWIECIEŃ

                         5 kwietnia - Dzień Marchewki

  Celem tego dnia było przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców jako darów natury na przykładzie marchewki oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole. Można się było dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy o marchewce, a na koniec robiliśmy marchewkową surówkę.

   

   

             Warsztaty wielkanocne

  Gdy wiosna zagościła już w naszym przedszkolu, zaczął się czas tworzenia Wielkanocnych dekoracji. Po raz kolejny zaprosiliśmy rodziców do naszego przedszkola na Wielkanocne warsztaty plastyczne.

  Rodzice z dziećmi z wielkim zaangażowaniem ozdabiali styropianowe jajka i kurczaki, baranki, tworzyli tradycyjne palmy wielkanocne z wykorzystaniem naturalnych materiałów, tj. bukszpan czy wierzbowe bazie. Rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych materiałów i stworzenia swoich wymarzonych prac.

   

 • MARZEC 2019

  19 marca

   

  W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim odbył się III Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych. Nasze przedszkole reprezentowała grupa Mrówek z legendą o Warsie i Sawie. Przedszkolaki przygotowywały się pod okiem Sławomira Kochanka i Anny Jarosz.

  Przedszkolaki zaprezentowały się znakomicie  i zajęły I miejsce.

   

  Gratulujemy dzieciom ,paniom i rodzicom !!!

   

  15 marca

  W czwartek obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka – irlandzkie święto narodowe i religijne. Obowiązującym kolorem tego dnia były zieleń, nawiązująca do trawiastego krajobrazu Irlandii i symbolizująca koniczynę. Poznaliśmy legendę o św. Patryku – patronie Irlandii, zwyczaje symbole związane z tym świętem. Już od rana zabawom w zielonym klimacie nie Poznaliśmy małego skrzata Leprechaun, który przygotował wiele zadań dla naszych przedszkolaków po wykonaniu wszystkich czekała na nas słodka niespodzianka.

   

  7 marca - Dzień Logopedy

  Logopeda czyli nie taki diabeł straszny...

   

        Prawidłowy rozwój mowy u dziecka wpływa na całościowy rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający je świat dzięki rozumieniu mowy. Umiejętność mówienia pozwala mu za to wyrazić jego spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z najbliższym otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia.

  Mowa, którą słyszy dziecko powinna być poprawna, wolna, dokładna i wyraźna. Dziecko kształtuje swój zasób słów, ich brzmienie, normy językowe w sposób naturalny, z naśladownictwa - a wszelkie spieszczenie, zdrobnienia kierowane do dziecka, dotyczące np. nazw części ciała, przedmiotów, domowników itp. czyni mowę dziecka nienaturalną.

        Czas przedszkolny to okres od 3 do 6 roku życia, czyli tzw. okres swoistej mowy dziecięcej. Indywidualnej, swoistej i niepowtarzalnej, która nie przestrzega reguł gramatycznych. To właśnie w tym okresie powstaje bogate słowotwórstwo dziecięce jak np.: “kelawiczki”, “zamykatka”, “poszedłem kapciami”, “stoiłem”.

  Zły wpływ na kształtowanie się mowy dziecka ma zbyt długie utrzymywanie w diecie pokarmów papkowatych i rozdrobnionych. Proces jedzenia to gryzienie, żucie, połykanie. Rozwija to jednocześnie i wzmacnia te same mięśnie, które później biorą udział w artykulacji czyli procesie kształtowania mowy. Przedłużanie okresu "papek" może więc znacznie obniżyć sprawność narządów mowy, co następnie grozi seplenieniem. Dlatego warto w miarę szybko wprowadzać dziecku pokarmy stałe, o twardej konsystencji, wymagające żucia, gryzienia, i samodzielnego jedzenia. Podawać dziecku chrupki, skórkę od chleba, gotowane al dente warzywa, suszone owoce, tak by mobilizować do wysiłku całą jamę ustną. Oprócz zmiany menu dobroczynny wpływ na rozwój mowy ma wprowadzenie do codziennych zabaw z dzieckiem gimnastyki buzi i języka. Jest to coś, co powinno znaleźć się w repertuarze zabawa każdego dziecka. Dlaczego? Bo to pomaga dziecku szybciej opanować wymowę, usprawnia ruchomość języka, wzmacnia napięcie warg, wydłuża fazę wydechową oraz ruchy naprzemienne.

  W tym etapie rozwoju mowy wszelka poprawność językową jest przedwczesna, bo wszelkich reguł gramatycznych dziecko nauczy się w toku dalszej edukacji. Teraz głównie powinno wypowiadać siebie, nazywać świat, opowiadać, odpowiadać i pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Nieustanne poprawianie dziecka może je blokować czy zniechęcić, a przecież zależy nam rodzicom na tym, aby zachęcać dziecko do mówienia.

        Kiedy dziecko zaczyna już coraz więcej mówić, należy uważnie je słuchać, cierpliwie odpowiadać na pytania, prowadzić z nim dyskusje a nawet zadawać dodatkowe pytania, dzięki którym rozwinie ono temat. Jest to bardzo ważne dla dalszego rozwoju mowy i kształtuje u dziecka nawyk wypowiadania się zdaniem a nie tylko pojedynczym słowem. Naturalna potrzeba mówienia będzie prowadzi bowiem do podejmowania przez dziecko prób dopasowania swojego sposobu mówienia do wymowy osób z najbliższego otoczenia, a w rezultacie do opanowania poprawnej wymowy. Brak uwagi osoby dorosłej i lekceważenie dziecka może spowodować, że dziecko stanie się nieufne, zamknięte w sobie, milczące.

  Poprawna wymowa wszystkich głosek u dzieci utrwala się w wieku 6 lat. Trudniejsze wyrazy lub połączenia głoskowe mogą nadal sprawiać im trudności. Zakłada się, że 6-letnie dziecko jest już dorosłym użytkownikiem języka.

  Jeśli u dziecka sześcioletniego rodzic zauważy problem związany z wymową głosek, z wypowiadaniem się, brakami w słownictwie, niepoprawnością gramatyczną w zdaniach, z problemami w rozumieniu instrukcji i treści opowiadania - to jest ten moment, w którym można uchronić przyszłego ucznia przed trudnościami w nauce i pójść po poradę do specjalisty, jakim jest logopeda.

   

   

  Bibliografia:

  - Kaczmarek Leon, Kształtowanie się mowy dziecka, 1953

  - www.dziecisawazne.pl

  - Odowska – Szlachcic Bożenna, Terapia integracji sensorycznej, Wydawnictwo Harmonia, 2011.

  - Kamińska, Siebert, Podstawy rozwoju mowy u dzieci, 2012

   

   

  Opracowała: mgr Paulina Mach

 • LUTY 2019

  Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

   

  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.):

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie (urodzone w latach 2016-2013) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,
  2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Pruszczem Gdańskim mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka wyłącznie w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowało wolnymi miejscami, tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji podstawowej,
  3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/149169)
  4. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, jego dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
  5. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do następujących przedszkoli / szkół:
  1. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 (zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30),
  2. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 (zorganizowane w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Tysiąclecia 3),
  3. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1,
  4. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 (zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8),
  5. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10,
  6. Przedszkole Publiczne „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20,
  7. Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 8,
  8. Przedszkole Publiczne „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25,
  9. Przedszkole Publiczne „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 31;

   

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem Elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dostępnego na stronie pruszczgdanski.formico.pl, na WNIOSEK rodzica, w którym wskazuje wybrane przez siebie przedszkola/szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, adresowany i składany do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Rodzic może wybrać maksymalnie trzy przedszkola/szkoły.
  2. Wypełniony w systemie informatycznym wniosek powinien być następnie wydrukowany i, po podpisaniu, złożony w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  3. Wraz z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki (dokumenty i oświadczenia) potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.
  4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

   

  Uwaga! W przypadku wybrania przez rodzica więcej niż jednego przedszkola/szkoły złożenie wniosku do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem tego wniosku do wymienionych w tym wniosku przedszkoli/szkół kolejnego wyboru.

   

  1. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

   

  1. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku

  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

   

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w każdym przedszkolu/szkole, wskazanym we wniosku. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  1. żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  2. zwrócić się do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach; w tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji; może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci); o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

  1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  1. w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. KRYTERIA USTAWOWE,
  2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776) tzw. KRYTERIA LOKALNE.
  1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  2. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia składa następnie pisemne oświadczenie woli przyjęcia do WYBRANEGO przedszkola/szkoły.
  3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola/szkoły jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic potwierdził pisemnie wolę przyjęcia i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
  4. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty może:
  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 • STYCZEŃ 2019

  15 stycznia

   Tego dnia  odbył się XVII Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych. W przeglądzie  nasze  przedszkole reprezentowały dwie grupy: Świerszcze i Żuki. Poziom prezentowanych przedstawień z roku na rok jest coraz wyższy. Wykonawcy oprócz tradycyjnego ujęcia tematu, szukając własnych interpretacji, sięgają po nowoczesne środki wyrazu. Konkurencja była duża. Dzieci z grupy „Żuki” zajęły III miejsce w XVI Powiatowym Przeglądzie Jasełek i Widowisk Obrzędowych.

   Gratulujemy dzieciom, paniom i rodzicom !

  10 stycznia

  Starszaki z grupy „Świerszcze” wybrały się do CKiS w Pruszczu Gdańskim aby zaprezentować  kolędowanie pt. „Cudowna Nowina” przed kombatantami  wojennymi. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, pełnej serdeczności atmosferze.

   

  Styczeń to już tradycyjnie miesiąc, w którym obchodzi się w przedszkolach Dzień Babci i Dziadka. W naszym przedszkolu również.  W  obecnym roku szkolnym uroczyste spotkania z okazji Święta Babci i Dziadka przebiegały w kilku etapach.
      Każda grupa przedszkolna zapraszała swoich Dziadków i Babcie w inny dzień. Przedszkolaki wspólnie ze swoimi paniami przygotowały część artystyczną, na której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne, wręczyły wykonane własnoręcznie prezenty i złożyły życzenia. Pani Dyrektor przedszkolnym zwyczajem podarowała "Dziadkom" tort w kształcie serca, a nasi Rodzice pomogli zorganizować słodki poczęstunek.

      Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

 •  

  21 grudnia - przedszkolna WIGILIA

   Jak zwykle - wyszliśmy na plac zabaw, a tam -  czekał na nas Święty  Mikołaj. Tym razem wybrał się do nas psim zaprzęgiem.  W saniach oczywiście miał wór z prezentami dla nas wszystkich. Zaprosiliśmy Mikołaja do naszych sal . Mikołaj chętnie przyszedł się ogrzać, porozmawiał z każdym dzieckiem, chętnie pozował do zdjęć i osobiście rozdawał nam prezenty. A my zasiedliśmy do wspólnego wigilijnego stołu. Podzieliliśmy się opłatkiem z koleżankami, kolegami i naszymi paniami.Potem zjedliśmy uroczysty obiad wigilijny, przygotowany przez nasze kochane panie kucharki.

  20 grudnia

  Tego dnia nasze przedszkole witało zimę. Motylki zaprosiły nas na spektakl o Pani Zimie. Było biało, mroźnie i wesoło nawet spadł śnieg w  sali. Serdecznie dziękujemy   dzielnym przedszkolakom za piękny występ.

   

  17 grudnia

  Wzięliśmy udział w koncercie z cyklu Pani Muzyka zaprasza. Tytuł koncertu to: „Czy balet to taniec ,a taniec to balet. Poznaliśmy dwa tańce poloneza i polkę. Dzieci miały okazje spróbować swoich sił podczas tańczenia poloneza. Zobaczyły również fragment baletu. Wszystkim bardzo się podobało.
   

 • 14 grudnia

  Dwie najstarsze grupy wybrały się na wycieczkę do lasu. Dzieci miały okazję zobaczyć jak prezentuję się las w czasie zimy oraz dowiedzieliśmy się jak zadbać o zwierzęta w tym trudnym dla nich czasie. Od Pana leśniczego dostaliśmy piękną choinkę która ozdobiła nasz przedszkolny hol.

   

 • 13 grudnia- Wigilia z Rodzicami

   Tego dnia odbyło się wigilijne spotkanie z rodzicami. Rozpoczęliśmy je wspólnym kolędowaniem , każda z grup przygotowała kolędy, które zaprezentowała zebranym gościom. Następnie na scenie pojawił się  teatru Qfer ze spektaklem pt. „ Opowieść Wigilijna. Po zakończeniu spektaklu wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie pysznych potraw.

   

 • GRUDZIEŃ 2018

  6 grudnia

  To dla dzieci  jeden z najprzyjemniejszych  dni w roku, właśnie tego dnia  obchodziliśmy Mikołajki. W tym roku  Mikołaj nie mógł osobiście nas odwiedzić ale zostawił dla każdej grupy list ze wskazówkami jak dotrzeć do worka z prezentami. Podziękował dzieciom za piękne zachowanie i w nagrodę podarował nam wyjątkowy prezent – bilet do kina lub teatru. Biedronki wraz z Motylami wybrały się do kina na film pt. „Basia” . Świerszcze i Żuki oglądały „Grinch”. Mrówki miały okazję zobaczyć spektakl „Wikingowie”.  Buzie naszych Przedszkolaków po seansie były roześmiane i bardzo zadowolone.

  Dziękujemy Ci Święty Mikołaju!

 • LISTOPAD 2018

  30 listopada

  Andrzejki w Naszym Przedszkolu to już tradycja - od samego rana  trwały przygotowania do  zabawy, zapanowała magiczna atmosfera. Tego dnia  w naszym przedszkolu zagościły  dobre wróżki i czarodzieje. Przebrane przedszkolaki i wesoła zabawa w gronie kolegów sprawiła, iż w przedszkolu zagościł radosny i wyjątkowo czarodziejski nastrój.

  21 listopada

  Dnia 21 listopada wybraliśmy się do Multikina w Gdańsku na  spektakl teatralny BAŚNIE  POLSKIE. Była to rozśpiewana, roztańczona, bogata scenograficznie interpretacja znanych polskich baśni. Nasze przedszkolaki z wypiekami na twarzach patrzyły na poczynania bohaterów. Aktorzy, scena, muzyka  przyciągały uwagę młodych widzów i wywołały na wielu twarzach prawdziwy zachwyt a dzieci z ogromnym zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem oglądały przedstawienie.

   

   16 listopada

   Tego dnia odbył się wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych  „ W 100-lecie Niepodległości Polski”. Była to  okazja do poznania  najbardziej znanych pieśni o ojczyźnie, które powstawały często spontanicznie w szeregach powstańczych, na polach bitew, a także w domach rodzinnych  i na emigracji.  Serdecznie dziękujemy Pani Muzyko za tak  wyjątkowy koncert.                                                                                                                                                 

  9 listopada

  W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy  hymn narodowy.

  Tego dnia starszaki z grupy „Świerszcze” wyruszyły na rondo przy zbiegu ulic: Powstańców Warszawy i Emilii Plater by  posadzić kwiatowy kotylion z białych i czerwonych róż. To przedsięwzięcie zorganizowaliśmy przy  współpracy z Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim.

  8 listopada

  W tym dniu rozpoczęliśmy obchody 100-lecia niepodległości programem artystycznym przygotowanym przez dzieci z grupy „Żuki”. Starszaki wystąpiły przed przedszkolną publicznością z pięknymi wierszami i patriotycznymi pieśniami, utrwaliliśmy wiadomości na temat symboli i barw narodowych. Akademia bardzo podobała się wszystkim przedszkolakom, które nagrodziły naszych artystów gromkimi brawami.

  Nasze przedszkole we współpracy z rodzicami zorganizowało akcje „Cała Polska zna Pruszcz Gdański”. Nasze dzielne przedszkolaki wyruszyły na pocztę i do pobliskiej skrzynki pocztowej by rozesłać kartki pocztowe z widokiem naszego miasta do 100 przedszkoli w całej Polsce.  

  6 – 7 listopada

  W naszym Przedszkolu obchodziliśmy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Wszystkie Przedszkolaki, nawet te najmłodsze zamieniły się w kucharzy. Po południu zorganizowaliśmy dla nich wraz z rodzicami  warsztaty kulinarne. Dzieci uczyły się tajników zdrowego gotowania oraz poznawały właściwości zdrowych produktów. W tym dniu królowały u nas owoce i warzywa. W całym Przedszkolu roznosiły się niesamowite zapachy. Każda grupa przygotowywała inną potrawę.

  5 listopada 

  "Dzień Postaci z Bajek”. W tym roku przedszkole opanowały Krasnoludki te małe i duże. Rodzice przygotowali dla nas wspaniałe stroje. Tańczyliśmy, rysowaliśmy, śpiewaliśmy i rozwiązywaliśmy zagadki. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane.

 • PAŹDZIERNIK 2018

  16 października

  16  października obchodziliśmy w naszym przedszkolu   Dzień Edukacji Narodowej z tej okazji  grupa Mrówek zaprosiła gości na uroczystą  akademię Nie zabrakło wierszy, życzeń oraz piosenek. Na zakończenie pracownicy przedszkola otrzymali od każdej z grup własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.

   

  17 października

  Tego dnia gościliśmy w naszym przedszkolu  Przedstawiciela POCZTY POLSKIEJ. W spotkaniu wzięły udział wszystkie grupy. Pani pokazała nam drogę jaką pokonuje list, obejrzeliśmy różne znaczki pocztowe.  Przyniosła nam wielkie  znaczki pocztowe, które mogliśmy pokolorować a starszaki  same projektowały  swoje znaczki.  Było to bardzo ciekawe spotkanie.

   

  19 października

  W piątek 19.10 Pani Muzyka zaprosiła dzieci na muzyczne przedstawienie „Złość piękności szkodzi”. Posłuchaliśmy bajki o dobrej księżniczce i jej siostrze złośnicy. Usłyszeliśmy wiele nowych melodii i piosenek Dzieci  dowiedziały się ,że złość  szkodzi a dobre serce jest prawdziwym darem .

   

   

  25 października

  Pasowanie na przedszkolaka to niezwykła uroczystość. Przechodzą ją najmłodsze przedszkolaki.  Nauczycielki z grupy Biedronek wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowały repertuar artystyczny, w którym zaprezentowały się wszystkie dzieci nowo przyjęte do naszego przedszkola. Zgromadzeni na uroczystości Pasowania rodzice , mogli podziwiać jak ich pociechy z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Punktem kulminacyjnym tych uroczystości był moment pasowania. Za sprawą pani dyrektor Agnieszki Janisz  i jej „magicznego ołówka” nasze biedroneczki stały się pełnoprawnymi członkami naszej przedszkolnej społeczności. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli.

 • WRZESIEŃ 2018

   

   

   

   

   

  26 września

   

  Ma długie uszy, futerko puszyste.

  Ze smakiem chrupie sałaty listek?

   

  Oczywiście, że to królik. Dzieci bez problemu rozwiązały zagadkę. 26 września obchodziliśmy Dzień  Buni i Funi  naszych przedszkolnych królików. Dzieci przyniosły z tej okazji naszym podopiecznym specjalne, pyszne prezenty.  Króliczki zajadały się smakołykami. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość stałego kontaktu z naszymi uszatymi przyjaciółmi.

   

  25 września

  Dnia 25 września 2018 r. w naszym  Przedszkolu odbyło się uroczyste powitanie Jesieni. Wszystkie grupy przedszkole przybyły na spotkanie.  Świerszcze przygotowały dla swoich kolegów i koleżanek  inscenizację o jesieni.  Bardzo podobała się wszystkim przedszkolakom, które nagrodziły artystów gromkimi brawami.

   

  19  września

  W naszym przedszkolu mieliśmy bardzo miłego, puszystego gościa. Szynszyla, bo o niej mowa, to mądre zwierzątko, które każdemu z nas dało się pogłaskać, troszkę pobiegało po naszej sali a jego opiekunka opowiedziała nam wiele ciekawostek o hodowli, zachowaniu i zwyczajach szynszyli.

   

  20 września

  20 września 2018 r. obchodziliśmy uroczyście Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Świerszcze i Żuki wzięły udział w plenerowym świętowaniu - tegoroczna impreza odbywała się w formie happeningu pod hasłem WITAJ PRZEDSZKOLAKU NA BURSZTYNOWYM SZLAKU. W parku miejskim dzieci z pruszczańskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach spotkały się, aby razem wziąć udział w grze terenowej. Innymi atrakcjami dla dzieci były m.in. tańce, śpiewy, rysowanie kredą, malowanie farbami. Młodsze dzieci świętowały w przedszkolu - była dyskoteka, zabawy z muzyką na placu zabaw. Był to dzień pełen radości i uśmiechu.

   

  4 czerwca wycieczka do Kociewskiej Zagrody

  Poniedziałkowy dzień dzieci spędziły  w Zagrodzie Kociewskiej w Godziszewie. Pogoda nam dopisała i przedszkolaki mogły z radością korzystać ze wszystkich czekających na nich atrakcji. Dzieci szukały ukrytego w piasku złota, skakały po wielkiej Skoczej Górze, jeździły na retro autkach, karmiły zwierzątka, grały w mini golfa itp. Dużo miejsca do biegania i ogromna przestrzeń pozwoliły na wspaniałą zabawę.  Dzieci byli zachwycone wszystkimi atrakcjami i uśmiechy nie schodziły im z twarzy aż do końca dnia.

   

  7 czerwca

  Dziś odwiedził nas Pan Pers z teatru Qfer z przedstawieniem Baśni tysiąca i jednej nocy. Przedszkolaki poznały historię Alladyna, czarodziejskiej lampy i miłości Alladyna z piękną księżniczką.  A następnie była opowieść o Ali Babie i jego 40 rozbójnikach. Jak wiadomo w przedszkolu przedszkolaków nie brakuje, więc kilkoro z nich miało okazję brać udział w przedstawieniu jako aktorzy.

   

  14 czerwca

  W czwartek grupa świerszczy, Żuków i Pszczół wybrały się do Gdańska Multikina, aby obejrzeć spektakl teatralny „Karolcia” Teatru Współczesnego z Krakowa. Przedstawienie okazało się zaczarowaną opowieścią o małej rezolutnej dziewczynce, która podczas przeprowadzki do mieszkania znalazła magiczny, niebieski koralik. Dzięki niemu wraz ze swoim przyjacielem Piotrem, przeżywa wiele ciekawych i zabawnych przygód. Koralik spełnia życzenia, dlatego też jest obiektem zainteresowania złej czarownicy, Filomeny. Spektakl musicalowy przekazuje uniwersalne wartości i uczy tego, że warto pomagać innym, a dawanie jest tak samo przyjemne , co otrzymywanie. Naszym przedszkolakom bardzo podobały się również efekty specjalne – oświetlenie i dym, który dawał klimat tajemniczości i grozy.

   

  15 czerwca

  Najstarsze grupy wybrały się do  sali widowiskowej NOT-u w Gdańsk by tam obejrzeć „Wikingowie. Musical nieletni”. Był to magiczny i wzruszający spektakl  w wykonaniu dzieci i młodzieży o przyjaźni, dojrzałości i poszukiwaniu szczęścia, za którym często gonimy na drugi koniec świata. O wartościach, które są niezmienne od tysięcy lat, w każdym zakątku Ziemi. Spektakl zawładnął uwagą wszystkich  od pierwszej do ostatniej chwili , a żywy odbiór widzów był widoczny w przedłużających się , głośnych oklaskach na zakończenie spektaklu.  To było piękne widowisko.

   

  22 czerwca

  22 czerwca przedszkole wybrało się na wycieczkę do nowo otwartego Parku Ewolucji w Sławutówku. Zwiedzanie zaczęliśmy od wizyty w kinie prehistorycznym i spotkaniu z Arnoldem – wesołym dinozaurem, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił dzieje powstania naszej planety. Po raz pierwszy dzieci spotkały się z nową technologią interaktywnej animacji, która pozwalała na żywo rozmawiać z postacią na ekranie. Jednak emocji było za mało, dlatego wizyta w Batyskafie – kinie 7D z efektami tryskającej wody, wiejącego wiatru oraz poruszającej się platformy dostarczyła naszym dzieciakom niezapomnianych wrażeń. Było czego się bać... Kolejnym etapem wędrówki była ścieżka edukacyjna, w której podziwialiśmy ruchome modele dinozaurów oraz świat człowieka pierwotnego.

   

 • MAJ 2018

  9 maja

  Odbyły się Warsztaty świec żelowych. Była  to wspaniała możliwość stworzenia ozdoby, która zachowa się na długie lata. Dzieci wykonały kolorowe i pachnące świece żelowe. Dzieci samodzielnie wybierały kolory piasku, dodatki, ozdoby i zapachy a następnie, postępowały zgodnie z instrukcją prowadzących warsztaty. Gotowe świece wyglądały bardzo ładnie i wszystkim się podobały a wykonanie ich sprawiło dzieciom wiele radości. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

   

  14 maja

  Nasze przedszkole odwiedzili niecodzienni goście- ALPAKI. Alpaki to zwierzęta wielbłądowate zamieszkałe na terenie Ameryki Południowej.  W odróżnieniu do innych zwierząt odmiany wielbłądowatych są one zwierzętami o najcenniejszym włóknie…Alpaki są zwierzętami samowystarczalnymi. Łatwo zaadoptować im się w nowym środowisku. Coraz popularniejsza staje się Alpakoterapia, terapia wsparta towarzystwem Alpak. Ich spokój i delikatne usposobienie zostało docenione przez terapeutów oraz ich pacjentów, którzy dzięki tym zwierzakom poprawiają swoje samopoczucie. Największą rolę odegrał tu dotyk, który poprzez wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia, uspokaja i powoduje rozluźnienie. Podczas spotkania każde dziecko miało możliwość nakarmienia, poprowadzenia na smyczy i przytulenia Alpaki. To niezwykłe spotkanie dostarczyło wszystkim wiele radości.

   

  17 maja

  Akcja Bezpieczny Bąbel

  Dnia  17 maja dwie najstarsze grupy Świerszcze i Żuki uczestniczyły w zajęciach "Bezpieczny Bąbel". Miały one na celu zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo podczas poruszania się po drodze. Bohaterami zajęć była Pani nauczycielka bezpiecznej jazdy. W wesołej atmosferze dzieci nauczyły się jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, a na pożegnanie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

   

  21 maja

  Dziś odwiedziła nas Pani Muzyka i  opowiedziała nam co nieco o arabskiej kulturze. Przede wszystkim mogliśmy poznać muzykę arabską i prawdziwy taniec brzucha!  Pani tancerka wystąpiła w oryginalnych egzotycznych strojach, a sam taniec miał dużo wspólnego z gimnastyka artystyczną . Dzieci z zachwytem obserwowały popisy taneczne.

   

  24 maja

  Dzieci z  naszego przedszkola zrobiły niespodziankę pruszczańskim mamom. Po raz kolejny zorganizowaliśmy happening "Moja Mama jest królową". Dzieci z tej okazji przygotowały życzenia oraz podziękowania dla mam na kolorowych karteczkach, które zawisły na drzewach. Na nich pojawiły się m.in. napisy: „Chcę, żeby moja mama była bardzo, bardzo szczęśliwa”, „Kocham moją mamę za truskawki z cukrem”, „Kocham moją mamę, bo robi fajne rzeczy”.  W centrum miasta został także rozstawiony tron, na którym zasiadały mamy. Później przedszkolaki śpiewały każdej mamie „sto lat”. Mamy były bardzo szczęśliwe.

   

  25 maja

  Jak co roku, w piękny majowy dzień przedszkolaki uroczyście świętowały Dzień Mamy. Wszystkie dzieci słowem, tańcem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną opiekę, cierpliwość
   i dobroć, a także za serce, które wiele rozumie i zawsze wybacza.  Po wspaniałych występach w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach mam zauważyć można było  radość, wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swoim mamom piękne, własnoręcznie wykonane prezenty oraz zaprosiły na słodki poczęstunek w formie pikniku na placu przedszkolnym. Atmosfera tej uroczystości była podniosła ale i bardzo radosna!

   

 • KWIECIEŃ 2018

  6 kwietnia - Dzień Zdrowia

  Dnia 6 kwietnia do naszego przedszkola zawitała pani Mariola, która na co dzień pracuje jako pielęgniarka. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie pielęgniarki, pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede wszystkim wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie. Pani Mariola zademonstrowała nam niektóre proste zabiegi, np. założenie opatrunku, a nawet mierzenie ciśnienia. Demonstracja stetoskopu
   i możliwość wysłuchania bicia swojego serca budziła w przedszkolakach zainteresowanie, natomiast strzykawka (choć bez igły i w opakowaniu) – lęk. Nasz gość przygotował dla przedszkolaków prezenty – naklejki dzielnego pacjenta. Wizyta pani pielęgniarki zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.

   

  12 kwietnia – Dzień Czekolady

  Tego dnia postanowiliśmy poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, skąd pochodzi i jak powstaje czekolada. Pomogły nam w tym interesujące filmy edukacyjne. Równie ciekawe było wysłuchanie ciekawostek o czekoladzie, m.in. takich, jak nazwa produktu, pochodząca od słowa „xocolatl” z języka Azteków, co oznacza „gorzką wodę”. Jednak najbardziej oczekiwanym elementem dnia były zajęcia kulinarne, które polegały na samodzielnym wykonaniu czekoladowych przekąsek. Kulminacyjnym punktem Dnia Czekolady było próbowanie i smakowanie własnych wyrobów.

   

  Tydzień Ziemi

  Każdego dnia na zajęciach oraz w czasie pogadanek dzieci dowiadywały  się czegoś nowego o ekologii. Poznawały różne sposoby dbania o przyrodę oraz dowiadywały się, co należy czynić, aby nasza ziemia była czysta i zielona.

  Podczas tego tygodnia zorganizowany został rodzinny konkurs ekologiczny.

  We środę wszystkie grupy wybrały się na prace porządkowe wokół przedszkola oraz do naszego przedszkolnego ogródka. Każda z grup miała wyznaczone inne zadanie do wykonania.

  Tydzień ekologiczny zakończył spacer po Parku Oliwskim dzieci starszych oraz wizyta w Parku Oruńskim dzieci młodszych. 

  Poprzez podjęcie różnych działań w czasie "Tygodnia Ziemi" dzieci utrwaliły sobie wiedzę na temat sposobów ochrony przyrody i uświadomiły sobie, że każdy nawet najmłodszy przedszkolak może dbać o przyrodę.

   

  26 kwietnia

  26 kwietnia przedszkolaki wybrały się w podróż do zaczarowanej Krainy Lodu. Aktorzy Teatru Współczesnego z Krakowa wprowadzili dzieci w świat fantazji i wyobraźni, baśniowy świat księżniczek, rozbójników i zwierząt przemawiających ludzkim głosem. Przedstawienie było piękne.  Dzieci były zachwycone grą świateł i zmieniającymi się dekoracjami. Była to wspaniała opowieść muzyczna z pięknymi piosenkami, zarówno zabawna, jak i wzruszająca. Spektakl wzbudził wiele pozytywnych emocji w dzieciach o czym świadczyły uśmiechy i komentarze po zakończonym przedstawieniu.

   

  30 kwietnia

  Tego dnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca. Mimo małej frekwencji dzieci zorganizowany został Międzygrupowy Przegląd Taneczny pod przewodnictwem p. Bożenki – instruktorki tańca. Dzieci zaprezentowały sobie nawzajem układy taneczne poznane w ciągu roku po czym nastąpiła wspólna taneczna zabawa.

   

 • - Obrazek 1

 • MARZEC 2018

  1 marca

  „Piegi są małe, Piegi są duże, Piegi odnajdziesz w każdej naturze. Piegi są kolorowe, ładnie ozdabiają, najładniej jednak na buziach wyglądają”

   

  1 marca to prawdziwa okazja do świętowania. Tego właśnie dnia wypada Dzień Piegów. I choć nie znajdziemy tego święta w poważnych kalendarzach, osoby z piegami, które wywołują tyle skrajnych emocji mogą w tym dniu poczuć się szczególnie wyróżnione. Wśród tych najbardziej popularnych piegusów jest chociażby Pan Kleks. To właśnie z nim spędziliśmy ten wyjątkowy dzień. Na buziach wszystkich Przedszkolaków pojawiały się kolorowe piegi za wykonanie zadań przygotowanych przez naszego bohatera. Przy tej okazji poruszyliśmy ważny temat tolerancji. Dzieci uświadomiły sobie, że choć każde z nich zupełnie inaczej wygląda, wszystkie mają jednakowe prawa. Naszym „Pieguskom” było tego dnia bardzo wesoło.

   

  5 marca

  5 marca to Światowy Dzień Dentysty. Tego dnia w ramach kształtowania nawyków prozdrowotnych, dwie najstarsze grupy odwiedziły gabinet stomatologiczny. Pani stomatolog przyjęła nas bardzo serdecznie. Zapoznała dzieci z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, wyjaśniła jak się leczy zęby, pokazała dzieciom działanie sprzętu medycznego. Następnie, Pani Doktor przeprowadziła pogadankę na temat prawidłowego mycia zębów na zestawie tzw. "dużej szczęki", a także przeprowadziła kontrolę zębów u jednego z ochotników. 

  Dzieci były bardzo zainteresowane wizytą w gabinecie lekarskim. Mamy nadzieję, ze będą go systematycznie odwiedzały w ramach wizyt kontrolnych.

   

  8 marca

  8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety,  zarówno te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków i kwiatów... Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani :) Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech :)

   

  Dzień Piekarzy i Cukierników - z okazji tego święta grupy wybrały się do piekarni na zapoznanie z zawodem piekarza. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się na podstawie legendy, jak gdański Precelek uciekł z pieca i na wycieczkę ruszył. Następnie dzieci, w strojach prawdziwych cukierników, wzięły się za przygotowanie prawdziwych, pysznych ciasteczek. To była nie lada frajda, uformować, udekorować, a później znaleźć na blaszce swoje ciasteczka. Ale udało się! Ciasteczka były przepyszne.
  Życząc wszystkim piekarzom w dniu ich święta i na co dzień sukcesów, satysfakcji z pracy zawodowej oraz samych wspaniałych wypieków dziękujemy jeszcze raz panu Pellowskiemu oraz pracownikom za  okazaną gościnność  i bardzo miłą atmosferę.

  Następnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Morskie z wystawą interaktywną. Jest to miejsce, w którym starano się połączyć zabawę z edukacją morską. W tym celu utworzono ok. 30 stanowisk, przy których dzieci za pomocą jakichś działań zapoznaje się z konkretnym tematem. Oto przykładowe stanowiska: wywoływanie fal tsunami, zdalne sterowanie statkami (m.in. żaglówkami na wietrze), wywoływanie wiru, sterowanie kolejnością napełniania zbiornikowca, sterowanie zanurzaniem okrętu podwodnego, operowanie na mostku kapitańskim, gra w komputerowe symulacje (motorówka, batyskaf), zabawa klockami (m.in. Lego).

  Stanowiska są ciekawe i pomysłowe, a do tego dobrze opisane, z wyraźnie zaznaczoną grupą wiekową. Uroku wystawie dodaje szklana ściana od strony Motławy, przez którą widać Sołdka i przepływające statki.

   

  16 marca

  16 marca odbył się kolejny koncert z cyklu "Pani Muzyka zaprasza". Tego dnia oglądaliśmy przedstawienie pt. "Spotkanie pod baobabem", które poruszało kwestie odwagi i pomocy innym. Mały słoń spotykał w czasie swojej wyprawy różne zwierzęta i sytuacje z którymi musiał sobie radzić.

   

  W piątek obchodziliśmy w Przedszkolu także Dzień św. Patryka - irlandzkie święto narodowe. Obowiązującym kolorem tego dnia był zielony nawiązujący do trawiastego krajobrazu Irlandii i symbolizujący koniczynę. Dzieci ubrane na zielono,  wyruszyły na spotkanie z irlandzkim skrzatkiem „Leperchaunem”.  Żeby dostać skarb dzieci musiały wykonać rozmaite zadania. Przedszkolaki malowali wspólnie wielki portret skrzatów, wykonywały wspólnie tęczę, przy dźwiękach piosenki robiły zielone dekoracje. Po wykonaniu zadań  sprytny skrzatek oddał swój skarb, który ukrył na końcu tęczy. Były tam złote monety i słodkie niespodzianki.  Nie mogło też zabraknąć skocznej irlandzkiej muzyki, przy dźwiękach której roześmiana gromadka zakończyła zabawę.  

  Dzień św. Patryka upłynął nam bardzo radośnie!

   

   

 • LUTY 2018

  5-9 luty

  Drugi tydzień ferii minął nam pod hasłem:

  „NOWE TECHNOLOGIE – BEZPIECZNIE I MĄDRZE”

   

  Od 5 do 9 lutego dzieci poznawały różne technologie informacyjne, zastosowanie komputera, tabletu, telefonu komórkowego, kamery, aparatu cyfrowego. Zapoznały się również z najmniejszym robotem, czyli Ozobotem podczas warsztatów z robotyki. Wypróbowaliśmy także symulator rajdowy i gry interaktywne (kinect) a także najstarsze grupy przeniosły się do wirtualnej rzeczywistości dzięki okularom VR. Przedszkolaki poznały nowe technologie oraz dowiedziały się, jak korzystać z nich bezpiecznie i mądrze.

   

 • STYCZEŃ 2018

  10 stycznia

  W środę dzieci pojechały na wycieczkę autokarową do Multikina w Gdańsku na musical „KUBA I BUBA CZYLI SAVOIR-VIVRE DLA DZIECI”. Co to jest savoir-vivre?  Ta wiedza pozwoliła przypomnieć jak właściwie zachować się w różnych sytuacjach. Nie tak łatwo jednak zostać dobrze wychowaną małą damą, lub też dobrze wychowanym małym dżentelmenem. Bliźniacy Kuba i Buba, którzy uczyli nas podstawowych pojęć i zasad obcobrzmiącego savoir-vivre’u. Wraz z naszymi sympatycznymi bohaterami widzowie dowiedzieli się, czy młodszy powinien wyciągać rękę do starszego i czy zamiast kłótni nie lepiej skorzystać z magicznych słów – dziękuję, przepraszam i proszę. Niesforne rodzeństwo nauczyło nas, jak odkładać sztućce po skończonym posiłku i dyskretnie ziewać. Zgrabne, sympatyczne i dowcipne sytuacje z życia codziennego będą na długo zapamiętane przez naszych Przedszkolaków. To była super wycieczka.

   

  W zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie  dni, które wzbudzają ogromne emocje –  to święto Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków – oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym, dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją, a przede wszystkim bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, w dniach 15-26 stycznia  2018r. odbyły się uroczyste spotkania, które są piękną tradycją w naszym przedszkolu. Dziadkowie mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, piosenki, tańce i grę na instrumentach oraz inscenizację Jasełek. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Wszędzie słychać było gromkie „Sto lat”, które bardzo wzruszyło gości.  Na koniec wszystkie wnuczęta  obdarowały swoich  dziadków własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy.

  Dopełnieniem uroczystych spotkań były słodkie poczęstunki. Atmosfera była uroczysta, podniosła i pełna radości. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości.

   

  19 stycznia

  Piątek 19 stycznia, za oknami szaro i ponuro.. A my, Przedszkolaki, przenieśliśmy się we wspaniały świat piramid! Tańce, zabawa i śpiew – a wszystko w otoczeniu mumii, kolegów i koleżanek z przedszkola! Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu aktora Teatru Qferktóry przebrany za faraona zachęcał wszystkich do tańca i wspólnej zabawy. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach prowadzonych przez aktora. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy wesoło się bawili, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia :)

   

  Styczeń to także czas ferii w naszym województwie. Od 29 stycznia do 2 lutego w naszym przedszkolu był tydzień bez zabawek. Przez cały ten czas dzieci budowały, szyły i rysowały. Po co? Aby stworzyć własne zabawkowe gadżety.  Dzięki temu sprawdziliśmy rozwój dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Tydzień bez zwyczajnych zabawek był nie tylko treningiem dla umysłu. Wspólne tworzenie zabawek rozwijało też u dzieci pracę zespołową. Tydzień ten był wspaniały.

   

 • GRUDZIEŃ 2017

  6 grudnia

  Tego dnia obchodziliśmy Mikołajki. Tym razem Mikołaj nie mógł osobiście nas odwiedzić ale zostawił nam tajemniczy list, który Pani Dyrektor odczytała wszystkim dzieciom. W liście Święty Mikołaj podziękował dzieciom za piękne zachowanie i w nagrodę podarował nam wyjątkowy prezent – wyjazd do Multikina na film pt. „Pierwsza Gwiazdka”. Buzie naszych Przedszkolaków po seansie były roześmiane i bardzo zadowolone. Dziękujemy Ci Święty Mikołaju!

   

  13 grudnia

  Coraz bliżej Święta! Tego dnia dwie Najstarsze grupy wybrały się na wycieczkę do Lasu po jeden z symboli świątecznych czyli choinkę. Tym razem odwiedziliśmy pana leśniczego z Wojanowa. Dzieci miały okazję zobaczyć jak prezentuję się las w czasie zimy oraz dowiedzieliśmy się jak zadbać o zwierzęta w tym trudnym dla nich czasie. Od Pana leśniczego dostaliśmy piękną choinkę która ozdobiła nasz przedszkolny hol. W podziękowaniu dzieci musiały zaśpiewać piosenkę o tematyce świątecznej. 

   

   W naszym przedszkolu gościliśmy Panią ze specjalnym gościem jakim był  Mikuś - jaszczurka agama brodata, która pochodzi z Australii. Opiekunka jaszczurki w ciekawy sposób wzbogaciła naszą wiedzę na temat tego egzotycznego zwierzęcia, opowiadając o jego wyglądzie, zwyczajach i zachowaniu. Chętne dzieci mogły bliżej poznać i dotknąć Mikusia, a także zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Odważni mogli wziąć na rękę owada karmowego, którym żywi się jaszczurka. Spotkanie edukacyjne dostarczyło naszym uczniom wielu wrażeń i emocji. Była to wspaniała "żywa lekcja przyrody".

   

  14 grudnia - Wigilia z Rodzicami

  Popołudniu w „Żuławskim dworze” odbyło się wigilijne spotkanie z rodzicami. Na początku Pani dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia, po których na scenie pojawiło się dwóch aktorów z teatru Qfer ze spektaklem pt. „Szopka Chłopska”. Przypomnieli oni jak w dawnych czasach, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kolędnicy wędrowali od chaty do chaty z szopką i lalkami. Wędrowni przebierańcy prezentowali zgromadzonej gawiedzi widowisko opowiadające o narodzinach Jezusa, złym królu Herodzie, a także trzech Królach, pasterzach, Diable, Aniele i Śmierci. Po zakończeniu spektaklu wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie pysznych potraw.

   

  21 grudnia - Przedszkolna Wigilia

  W ten uroczysty dzień od samego rana panowała wesoła atmosfera. Po śniadaniu zebraliśmy się wszyscy w sali Motylków by razem obejrzeć Jasełka w wykonaniu grupy Świerszczy.  Przed obiadem zawitał do nas Mikołaj z prezentami oraz chętnie pozował do zdjęć rozdając nam osobiście prezenty. Następnie w grupach podzieliliśmy się opłatkiem z naszymi paniami oraz koleżankami i kolegom po czym zasiedliśmy do świątecznego obiadu. Potem nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd przy świątecznym stole.

 • - Obrazek 1

 • LISTOPAD 2017

  8 listopada

  8 listopada przypada Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
  Celem tego święta jest promowanie zdrowego odżywiania się wśród najmłodszych  (i nie tylko), kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, regularnego spożywania posiłków, podnoszenie poziomu wiedzy na temat konsekwencji złej diety. Z tego właśnie powodu do naszego przedszkola tego dnia przyszli Nasi rodzice, by razem z nami odbyć warsztaty kulinarne. Razem z Nimi wykonywaliśmy różne  zdrowe potrawy. Rodzice chętnie wzięli udział w tak apetycznym a zarazem zdrowym spotkaniu.

   

  10 listopada

  10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, przedszkolaki z grupy „Pszczółek” przygotowały dla koleżanek i kolegów akademię nt. odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę – Polskę. Dzieci z przejęciem opowiadały o ważnych chwilach z historii Polski i z wielkim zaangażowaniem śpiewały patriotyczne piosenki. Następnie przypomnieliśmy sobie symbole narodowe naszego kochanego kraju. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami.

   

  17 listopada

  17 listopada. Tego dnia miała miejsce niecodzienna sytuacja – do naszego przedszkola przybyły OWADY! Dzięki życzliwości Edu-Bio dzieci miały okazję zapoznać się z nietypowymi owadami, dotknąć ich i poobserwować zachowania. Wśród zaprezentowanych gatunków były m.in.: patyczak, karaluch i ślimak afrykański. Było to bardzo ciekawe przeżycie.

   

  20 listopada

  20 listopada dwie najstarsze grupy udały się do Filharmonii Gdańskiej na koncert edukacyjny pt. „Uczta na dworze Artusa oraz Rap z Neptunem”. Był to niezwykły koncert, który w mądry i zarazem dowcipny sposób opowiadał o dawnych dziejach starego Gdańska i poprzez muzykę przenosił  dzieci do czasów współczesnych. Podczas koncertu każdy z aktorów „zabrał” Przedszkolaki na jedną z gdańskich uliczek, gdzie dzieci „spotkały”  kamienne postacie z gdańskich kamieniczek m.in. Panienkę z okienka, Neptuna oraz gdańskie lwiątka. Całemu wydarzeniu towarzyszyła orkiestra Filharmonii, co całemu przedsięwzięciu nadawało dostojnej atmosfery. Całości dopełnił  świetnie wykonany polonez.

   

  21 listopada

  21 listopada z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień wszyscy w przedszkolu od rana byli mili oraz uśmiechali się do siebie. Przed południem wybraliśmy się na spacer po najbliższej okolicy i rozdawaliśmy napotkanym przechodniom i kierowcom naklejki z wesołymi buźkami. Przyjemnie było patrzeć, jak taki mały, miły gest wywoływał uśmiech na twarzach obdarowanych osób.

   

  22 listopada

  22 listopada obchodziliśmy Dzień Kredki. Jak się domyślacie nudy nie było.  Święto to jest w szczególny sposób związane z dziećmi. Swoje pierwsze prace dzieci wykonują właśnie przy użyciu kredki. Dlatego też w tym dniu kredka znajdowała się  w centrum naszych działań. Wspólnie zastanawialiśmy się: „co by było, gdyby nie było kolorów”. Odpowiadając na to pytanie, przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością. Następnie „zamieniliśmy się” w poszukiwaczy kolorów ukrytych w naszej sali i w otoczeniu. Tego dnia wspólnie wykonywaliśmy kolorowe rysunki przy użyciu kredek.
  Nie wiadomo kiedy nasz  szary, ponury listopadowy dzień pomalowaliśmy na „niebiesko, fioletowo, żółto i różowo, na czerwono, na zielono i pomarańczowo”.

   

  25 listopada

  25 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia wszyscy przynieśliśmy do przedszkola swoje miśki, bawiliśmy się nimi, słuchaliśmy bajek i piosenek o misiach. Grupa Świerszczy gościła koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionego przedszkola Kubusia Puchatka. Dwie grupy wzięły udział w zabawach przygotowanych na ten szczególny dzień, a zwieńczeniem było wspólne oglądanie bajki „Mój brat niedźwiedź”. Nie obyło się bez wzruszeń.

  Również 25 listopada przypadł dzień koncertu z cyklu Pani Muzyka zaprasza. Tym razem słuchaliśmy pieśni patriotycznych, a koncert nosił tytuł: Z pieśnią polską przez wieki.  Mieliśmy okazję zobaczyć też stroje, w jakie ubierali się kiedyś Polacy. Były bardzo kolorowe i bajecznie piękne.

   

  30 listopada

  30 listopada odbyła się w naszym przedszkolu zabawa andrzejkowa. W tym dniu dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat zwyczajów związanych z tym świętem. Następnie rozpoczęła się impreza w magicznym nastroju, gdzie oprócz dobrej zabawy przy muzyce z pomocą pań wróżyliśmy sobie „przepowiadając przyszłość”. Nasze „Andrzejki” były pełne radości, swobody i niespodzianek. Wszyscy uczestnicy byli uśmiechnięci i zadowoleni. Po andrzejkowych zabawach i tańcach przyszedł czas na małe upominki dla wszystkich dzieci.

   

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka
  ul. Żwirki i Wigury 8
  83-000 Pruszcz Gdański
 • (58) 692-13-56

Galeria zdjęć